Taakverdeling

Het bureau is zodanig georganiseerd dat de directie een groot deel van haar tijd kan besteden aan projecten. De taak van een directielid besaat uit het onderhouden van de contacten met de opdrachtgever, het bepalen van de hoofdlijnen van de ontwerpen en het geven van leiding aan het per project samen te stellen team

van medewerkers. Een directielid of medewerker werkt nooit alleen maar heeft voortdurend overleg met de collega's adviseurs en raadgend ingenieurs, zodat de totale kennis van het project niet afhankelijk is van een persoon.